Mezinárodní workshop „GRIN-Global II“, 18.–21. 10. 2022

Genová banka VÚRV pořádá v Praze ve dnech 18. až 21. října 2022 mezinárodní workshop ECPGR: GRIN-Global Workshop 2022 for European Genebanks (GRIN-Global II). Workshopu se zúčastní 20 zástupců evropských genových bank i zástupci světové organizace Crop Trust.

Cílem workshopu je posílit spolupráci mezi evropskými genovými bankami, poskytnout know-how a odborné znalosti genovým bankám se zájmem o migraci na databázový systém GRIN-Global a iniciovat rozvoj evropské sítě GRIN-Global. Česká genová banka používá tento databázový systém GRIN-Global (GRIN Czech) již od roku 2015.

Kategorie akce.
Počet zobrazení: 269