Memorandum o spolupráci mezi VÚRV a kyjevským Ústavem ochrany rostlin

V říjnu 2022 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Ústavem ochrany rostlin Národní akademie zemědělských věd Ukrajiny. Memorandum podepsali ředitelé obou ústavů – Dr. Mikuláš Madaras a Dr. Oleksandr Borzuh.

Předmětem smlouvy je rozvoj partnerství a vědecké spolupráce mezi ústavy v oblastech analýzy fytosanitárního stavu agrobiocenóz, analýzy fytosanitárního rizika karanténních organismů, zjišťování etiologie a patogeneze patogenů zemědělských rostlin, zjišťování účinnosti chemické a biologické ochrany proti nim i jejich vlivu na produktivitu a kvalitu rostlinné produkce.

Kategorie aktuality, spolupráce.
Počet zobrazení: 275