Vyhodnocení monitoringu houbových patogenů chorob pat stébel a listových skvrnitostí pšenice v roce 2022

V letošním roce byl ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni prováděn pravidelný monitoring výskytu houbových chorob na pšenici. Vzorky přicházely z celé republiky ze zemědělských podniků, od farmářů, zkušebních a šlechtitelských stanic.

Celkem bylo analyzováno 134 vzorků chorob pat stébel pšenice z 9 krajů (Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký a Vysočina) a z 24 okresů, přičemž více než třetina vzorků pocházela ze Středočeského kraje. Na napadených bázích stébel převládali původci stéblolamu (Oculimacula sp., 37 %) a zástupci rodu Fusarium (37 %). Původce plísně sněžné (Microdochium sp.) se vyskytoval ve čtvrtině (25 %) zaslaných vzorků a kořenomorka (Rhizoctonia) byla zjištěna ojediněle (6 %).

Stéblolam je považován za nejvýznamnějšího původce chorob pat stébel, může totiž způsobit závažné ztráty na výnosech i v suchých ročnících. Gen rezistence ke stéblolamu Pch1 může významně snížit intenzitu napadení stéblolamem, což bylo opakovaně ověřeno v maloparcelových pokusech ve VÚRV v Praze-Ruzyni v podmínkách inokulace patogeny. Nositeli genu Pch1 jsou například tyto odrůdy pšenice ozimé: Campesino, Floki, Hydrock, Illusion, KWS Donovan, LG Absalon, Pallas a SU Tarroca. Více informací o registrovaných odrůdách obilnin lze najít na webových stránkách ÚKZÚZ.

Vzorky listových skvrnitostí na pšenici (celkem 77) pocházely z 10 krajů (Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký a Vysočina ) a z 26 okresů. Převažovala, obdobně jako v posledních letech, braničnatka pšeničná (Zymoseptoria tritici, 64 %). DTR (Pyrenophora tritici-repentis) byla zjištěna ve 26 % vzorků a braničnatka plevová (Phaeosphaeria nodorum) v 16 % vzorků. Braničnatka plevová i přes svoje nižší zastoupení v posledních letech zůstává významnou osivem přenosnou chorobou. Braničnatka plevová v klasech je jedním z hodnocených znaků zdravotního stavu odrůd, který monitoruje ÚKZÚZ. Braničnatka pšeničná a plevová a DTR na listech jsou hodnoceny dohromady jako komplex listových skvrnitostí pšenice.

Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
výzkumný tým Genetika a šlechtitelské metody
VÚRV, v.v.i.

Kategorie aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 412