Představení odrůd vyšlechtěných ve VÚRV, v.v.i.

V katalogu osiv SEED SERVICE pro rok 2021 (str. 33) najdete informace o odrůdách čiroku, bérů a prosa, vyšlechtěných na pracovišti Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. V rámci katalogu (str. 43) je i upozornění na akce (polní dny), které se budou konat v září

Memorandum o spolupráci s Pekárnou Praktika s.r.o.

Tisková zpráva VÚRV, v.v.i., 4. 5. 2021 – Dne 3. května 2021 podepsali ve VÚRV, v.v.i. ředitel RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. a vlastník (jednatel) pekárny a mlýnu Pekárna Praktika s.r.o. pan Tomáš Solák (Bělehradská 66/990, Praha 2 – Vinohrady, www.pekarnapraktika.cz) memorandum o vzájemné spolupráci.

Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkem

Během letošního jara s opakovanými srážkami zejména v měsíci květnu bylo vyšší využití dusíku z aplikovaných minerálních hnojiv rostlinami než v přecházejících letech s častějšími přísušky. Ještě na konci dubna vzhledem k chladnému počasí a nižším srážkám v sušších oblastech (např. v Praze-Ruzyni během dubna jen 15 mm) byla po aplikaci dusíkatých hnojiv velká část […]

Vznik Rady pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v. v. i.

Dnem 1. května 2021 vznikla Rada pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v. v. i. (RTVV). Tento nový orgán je zaměřen na oblast hodnocení společenské relevance činností a výsledků výzkumu a na oblast uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Posláním nové rady je pomoci ústavu k tvorbě a lepšímu přenosu výsledků směrem ke koncovým uživatelům.