20 nejcitovanějších publikací, kde jsou autory pracovníci VÚRV, v.v.i.

Honěk, A. 1993. Intraspecific variation in body size and fecundity in insects – a general relationship. OIKOS, 66: 483-492. IF 3,7; suma citací: 831 Kosová, K. et al. 2011. Plant proteome changes under abiotic stress – Contribution of proteomics studies to understanding plant stress response. Journal of Proteomics, 74: 1301-1322. IF 3,7; suma citací: 319 Baldrian, P. […]