Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství

Koncem roku 2020 vyšla za finanční podpory MZe ČR kniha, kterou vydala Agrární komora České republiky s názvem „Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství“. Vedoucí autorského kolektivu byla doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., spoluautoři Ing. Jiří Hermuth, Ing. Miroslav Klíma, Ph.D. a Ing. Jana Chrpová, CSc. (všichni z VÚRV, v.v.i.).

Kniha se zabývá zkušenostmi s vývojem, testováním a uplatněním nových odrůd majoritních obilnin odolných k chorobám. Čtenář se seznámí s poznatky získanými při hodnocení odolnosti obilnin k fuzarióze klasu a k virovým chorobám. Výsledky jsou využívány v praxi při doporučování vhodných odrůd. Obilniny jsou popsány i z hlediska zlepšeného hospodaření s vodou a nabídnuty možnosti pro využití v odlišných oblastech. Informace vhodně doplní možné multifunkční uplatnění C4 rostlin, které významně lépe snášejí extrémní sucha a mají nižší výnosové výkyvy. Jejich přínos pro zemědělství byl oceněn Zlatým klasem s kytičkou 2019. Obdobně je zaměřena i kapitola, která se věnuje brukvovitým. Kniha si klade za cíl zamyšlení se nad výběrem vhodných druhů a odrůd plodin pro lokální pěstební podmínky.

Kniha_2020
Kategorie aktuality, výzkum.
Počet zobrazení: 212