Ministr Miroslav Toman jmenoval nového ředitele VÚRV, v.v.i.

Tisková zpráva MZe, 28. 1. 2021

Vedení Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) se k 1. únoru ujme Mikuláš Madaras. Do funkce ředitele ho na návrh rady ústavu jmenoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Mým hlavním zájmem je, aby ústav vedl odborník. Proto jsem na návrh rady jmenoval pana Madarase, který má bohaté pracovní zkušenosti z oboru i přímo z výzkumného ústavu. Věřím, že ve vedení instituce dosáhne úspěchu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nový ředitel VÚRV Mikuláš Madaras vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, Fakultu přírodních věd a v roce 1999 začal pracovat ve Výskumném ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Slovensku. Od roku 2008 pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., kde mimo jiné působil na pozici náměstka ředitele pro vědu a výzkum.

Pro výběrové řízení na pozici ředitele výzkumného ústavu byla sestavena Komise složena ze zástupců Ministerstva zemědělství, dozorčí rady a rady VÚRV. Komise ze šesti uchazečů vybrala nového ředitele na základě odborných a manažerských schopností a na základě jím navržené koncepce rozvoje instituce, jejíž příprava a prezentace byla součástí výběrového řízení.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Kategorie aktuality, média.