„Zlatý klas“ a další ocenění na výstavě Země živitelka 2018

„Zlatý klas“ a další ocenění na výstavě Země živitelka 2018 Na 45. ročníku mezinárodního agrosalonu „Země živitelka“ 2018 byli oceněni tři pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. – Ing. Růžek, Ing. Menšík a Ing. Svoboda. V soutěži o nejlepší vystavený exponát obdržel cenu ZLATÝ KLAS kypřič brambor Varior 500 jako výsledek spolupráce mezi VÚRV, v.v.i., kde byl hlavním řešitelem Ing. Pavel Růžek, CSc. (výzkumný tým Integrované výživy rostlin) a výrobcem […]

>

Využití odrůdy čiroku Ruzrok v pivovarnictví

Využití odrůdy čiroku Ruzrok v pivovarnictví První česká odrůda čiroku zrnového „Ruzrok“, vyšlechtěná Ing. Jiřím Hermuthem z Genové banky VÚRV, v.v.i., byla registrována v roce 2014. Její využití je všestranné – produkce biomasy, potravinářské využití zrna, vhodná meziplodina s ozdravným účinkem na půdu. Jak se ukazuje, další možné využití je i v pivovarnictví.

>

Ceny Josefa Hlávky za knihu o mokřadech

Ceny Josefa Hlávky za knihu o mokřadech Dne 25. června 2018 byly uděleny Ceny Josefa Hlávky za odbornou a vědeckou literaturu za rok 2017. Cena Josefa Hlávky je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice. […]

>

Úspěch vědců z VÚRV, v.v.i. v boji proti kůrovci v lesích

Úspěch vědců z VÚRV, v.v.i. v boji proti kůrovci v lesích Zpráva z denního tisku (deník.cz, 03.05.2018): „Čeští vědci jsou blízko objevu, který by mohl účinně odvrátit nastávající katastrofu v tuzemských lesích. Ty jsou v posledních letech nebývale decimovány kůrovcem, a přestože se lesníci snaží proti lýkožroutům bojovat chemicky i mechanicky, výsledný efekt je pořád […]

>

Získání pěti ocenění na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2018

Získání pěti ocenění na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2018 Vědečtí pracovníci VÚRV, v.v.i. se podíleli na exponátech, které byly oceněny 5 cenami vyhlášenými na slavnostním zahájení mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2018, což představuje přibližně ¼ z udělených cen. Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 91 exponátů, z nichž ty nejlepší byly nominovány na hlavní cenu Grand Prix […]

>

Zastavení řízení „EU Pilot“ proti ČR

Zastavení řízení „EU Pilot“ proti ČR Začátkem října 2017 byla Česká republika oficiálně informována, že Evropská komise (EK) akceptovala odborné argumenty předložené v reakci na požadavky vznesené ke způsobu uplatnění směrnice Rady 91/676/EHS k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) v ČR. Na základě vyhodnocení obdržených podkladů i výsledků bilaterálních jednání za […]

>

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do II. Pilíře hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2016)

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do II. Pilíře hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2016) Tři excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina (GJ), Šlechtění rostlin (GE) a Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin (GF) byly vybrány do Pilíře II („peer review“ […]

>

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017 Počátkem roku 2017 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků a vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a […]

>