Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do II. Pilíře hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2016)

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do II. Pilíře hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2016) Tři excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina (GJ), Šlechtění rostlin (GE) a Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin (GF) byly vybrány do Pilíře II („peer review“ […]

>

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017 Počátkem roku 2017 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků a vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a […]

>

Ocenění za spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou

Ocenění za spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham), ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) udělují diplom za 3. místo v soutěži o nejlepší spolupráci roku 2017 mezi firmami a výzkumnou sférou Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i., za projekt „Vývoj nových, environmentálně bezpečných přípravků na ochranu rostlin“. […]

>

Nová odrůda béru italského RUCEREUS

Nová odrůda béru italského RUCEREUS V dubnu 2017 byla udělena ochranná práva k nové odrůdě béru italského. Odrůda nese jméno Rucereus a je aplikovaným výsledkem Genové banky VÚRV, v. v. i. Multifunkční odrůdu lze využít pro pícní účely, ale také pro potravinářské využití – výrobu tzv. bezlepkové mouky. Tato odrůda je charakteristická raností (jak pícní, tak i zrnovou zralostí) […]

>

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do Pilíře II

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do Pilíře II Dva excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti „Šlechtění rostlin“ (GE) a „Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin“ (GF) byly vybrány do Pilíře II v rámci „Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015“. Pilíř je výsledkem činnosti expertních panelů v podobě seznamu vybraných výsledků třídy A. […]

>

„Zlatý klas“ 2016 pro VÚRV

„Zlatý klas“ 2016 pro VÚRV Prestižní ocenění „Zlatý klas s kytičkou“ (cena pro exponát splňující i náročná ekologická kritéria) obdržel na 43. ročníku mezinárodní výstavy „Země živitelka“ v Českých Budějovicích v roce 2016 exponát „Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd“. Půdoochranné pakety byly vyvinuty a ověřeny v rámci řešení projektů TAČR a MZe ČR […]

>

Ocenění za certifikovanou metodiku pro praxi

Ocenění za certifikovanou metodiku pro praxi Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel Ing. Vladan Falta, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům), za certifikovanou metodiku pro praxi „Ochrana jádrovin v ekologické produkci“. Metodika je obsáhlým a zároveň srozumitelným návodem k ochraně jádrovin v ekologickém režimu pěstování. V současné […]

>

Objev nového druhu pavouka

Objev nového druhu pavouka RNDr. Milanu Řezáčovi, Ph.D. z týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech (Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin VÚRV, v.v.i.) se podařilo objevit a popsat další nový druh pavouka – snovačku moravskou (Enoplognatha bryjai). Celou zprávu, kterou dne 21. července 2016 přinesl web Novinky.cz, si můžete přečíst zde. Zprávu o předchozích objevech Milana Řezáče najdete zde.

>

Nové odrůdy pšenice – ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ

Nové odrůdy pšenice – ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ Obě nové odrůdy pšenice, vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i. V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.

>