VÚRV, v.v.i. opět mezi nejlepšími

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 19. 4. 2021 zveřejnila hodnocení vybraných výsledků výzkumu za rok 2019 (tzv. Modul 1). Do hodnocení předkládají každoročně všechny české výzkumné organizace své nejlepší výsledky, jejichž kvalita je následně hodnocena stupněm 1 (nejvyšší) až 5. Pro hodnocení organizací je pak důležitý zejména počet a podíl výsledků se stupněm 1 a 2.

V loňském hodnocení oboru zemědělských a veterinárních věd se náš ústav umístil mezi nejlepšími, v hodnocení za celé období 2017–2019 jsme opět obhájili prvenství. Poprvé máme také výsledky hodnocené stupněm 1, a to hned tři:

  • Hubert, J.; Stejskal, V.; Athanassiou, C.; Throne, J.: Health Hazards Associated with Arthropod Infestation of Stored Products. Annual Review of Entomology, 63, Published: 2018, p. 553–573.
  • Kumar, J.; Sandhu, S.; Wegulo, S.; Skoracka, A.: Wheat streak mosaic virus: a century old virus with rising importance worldwide. Molecular Plant Pathology, 19, 9, p. 2193–2206.
  • Erban, T.; Titěra, D.; Kamler, M.; Halešová, T.; Seifrtová, M.: Způsob určení vlivu xenobiotika/xenobiotik na plod včely, zejména včely medonosné, v průběhu její metamorfózy. Patent, ÚPV č. 307342.

Stupněm 2 byly hodnoceny rovněž tři výsledky:

  • Lukáš, J.; Moravec, J.; Kroulík, M.; Sova, J.; Kovář, J.; Švestka, A.; Jeřábek, J.: Termokamera pro precizní zemědělství. Funkční vzorek FV-06-2018.
  • Pavela, R.: Přípravek na ochranu rostlin. Patent, ÚPV č. 304990.
  • Pavela, R.; Žabka, M.: Tvarově stabilní směsi pro zdravý růst a ochranu rostlin před škůdci, způsob jejich výroby a použití. Patent, ÚPV č. 305751.
Kategorie aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 176