Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru

Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru Článek „Kde vědci v ČR píší nejlepší články“ (LN – Česká pozice – 28.05.2016) hodnotí na základě výsledků studie CERGE-EI kvalitu vědy a publikací napříč všemi vědními obory v ČR. V tomto článku je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. zmíněn jako jediný rezortní ústav, mimo sféru Akademie věd a univerzit. Redaktor dokonce […]

>

Ocenění na mezinárodním semináři

Ocenění na mezinárodním semináři Ve dnech 16. až 18. září 2015 se v Kežmarských Žlabech (Slovenská republika) konal 20. odborný seminář s mezinárodní účastí: „Aktuální aspekty pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“. Na konferenci byla přednesena plenární přednáška autorů Dušek K., Dušková E., Smékalová K.: „Dye yielding medicinal plants in the Czech collection […]

>

Publikace v prestižním vědeckém časopise „Scientific Reports“ (září 2015)

Publikace v prestižním vědeckém časopise „Scientific Reports“ (září 2015) Dne 11. září 2015 vyšel v prestižním multidisciplinárním časopise Scientific Reports (vydává Nature Publishing Group, IF: 5.58) vědecký článek: Erban, T., Harant, K., Hubalek, M., Vitamvas, P., Kamler, M., Poltronieri, P., Tyl, J., Markovic, M., Titera, D. 2015. In-depth proteomic analysis of Varroa destructor: Detection of DWV-complex, […]

>

Oceněná expozice na mezinárodní zahradnické výstavě a veletrhu FLORA OLOMOUC

Oceněná expozice na mezinárodní zahradnické výstavě a veletrhu FLORA OLOMOUC Ve dnech 20. až 23. srpna 2015 připravili pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci expozici pro zahradnickou akci s nejdelší tradicí v ČR – letní etapu mezinárodní zahradnické výstavy a veletrh FLORA OLOMOUC. Expozice genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin byla oceněna diplomem […]

>

Publikace v prestižním vědeckém časopise „Scientific Reports“ (květen 2015)

Publikace v prestižním vědeckém časopise „Scientific Reports“ (květen 2015) Dne 27. května 2015 vyšel v mezinárodním časopise „Scientific Reports“ vědecký článek spoluautorů z VÚRV, v.v.i., výzkumného týmu „Ochrana zásob před skladištními škůdci“. „Scientific Reports“ je webová forma („open access“) nejprestižnějšího vědeckého časopisu Nature. Impakt faktor časopisu „Scientific Reports“ je 5,078 (dle Journal Citation Reports®, Science Edition, Thomson Reuters, 2014), což jej […]

>

Úspěšná publikace „Pavouci České republiky“

Úspěšná publikace „Pavouci České republiky“ RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. se významně podílel na vytvoření atlasu pavouků České republiky, který byl po letech práce autorského týmu vydán v nakladatelství Academia: Kůrka A., Řezáč M., Macek R. a Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia, Praha, 624 stran. Atlas vyšel vysokým nákladem 3 000 kusů a byl o něj veliký […]

>