VÚRV, v.v.i. opět mezi nejlepšími

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 19. 4. 2021 zveřejnila hodnocení vybraných výsledků výzkumu za rok 2019 (tzv. Modul 1). Do hodnocení předkládají každoročně všechny české výzkumné organizace své nejlepší výsledky, jejichž kvalita je následně hodnocena stupněm 1 (nejvyšší) až 5. Pro hodnocení organizací je pak důležitý zejména počet a podíl výsledků se stupněm 1 […]

>

„Zlatý klas“ a další ocenění na výstavě Země živitelka 2018

„Zlatý klas“ a další ocenění na výstavě Země živitelka 2018 Na 45. ročníku mezinárodního agrosalonu „Země živitelka“ 2018 byli oceněni tři pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. – Ing. Růžek, Ing. Menšík a Ing. Svoboda. V soutěži o nejlepší vystavený exponát obdržel cenu ZLATÝ KLAS kypřič brambor Varior 500 jako výsledek spolupráce mezi VÚRV, v.v.i., kde byl hlavním řešitelem Ing. Pavel Růžek, CSc. (výzkumný tým Integrované výživy rostlin) a výrobcem […]

>

Využití odrůdy čiroku Ruzrok v pivovarnictví

Využití odrůdy čiroku Ruzrok v pivovarnictví První česká odrůda čiroku zrnového „Ruzrok“, vyšlechtěná Ing. Jiřím Hermuthem z Genové banky VÚRV, v.v.i., byla registrována v roce 2014. Její využití je všestranné – produkce biomasy, potravinářské využití zrna, vhodná meziplodina s ozdravným účinkem na půdu. Jak se ukazuje, další možné využití je i v pivovarnictví.

>

Ceny Josefa Hlávky za knihu o mokřadech

Ceny Josefa Hlávky za knihu o mokřadech Dne 25. června 2018 byly uděleny Ceny Josefa Hlávky za odbornou a vědeckou literaturu za rok 2017. Cena Josefa Hlávky je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice. […]

>

Úspěch vědců z VÚRV, v.v.i. v boji proti kůrovci v lesích

Úspěch vědců z VÚRV, v.v.i. v boji proti kůrovci v lesích Zpráva z denního tisku (deník.cz, 03.05.2018): „Čeští vědci jsou blízko objevu, který by mohl účinně odvrátit nastávající katastrofu v tuzemských lesích. Ty jsou v posledních letech nebývale decimovány kůrovcem, a přestože se lesníci snaží proti lýkožroutům bojovat chemicky i mechanicky, výsledný efekt je pořád […]

>

Získání pěti ocenění na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2018

Získání pěti ocenění na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2018 Vědečtí pracovníci VÚRV, v.v.i. se podíleli na exponátech, které byly oceněny 5 cenami vyhlášenými na slavnostním zahájení mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2018, což představuje přibližně ¼ z udělených cen. Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 91 exponátů, z nichž ty nejlepší byly nominovány na hlavní cenu Grand Prix […]

>

Zastavení řízení „EU Pilot“ proti ČR

Zastavení řízení „EU Pilot“ proti ČR Začátkem října 2017 byla Česká republika oficiálně informována, že Evropská komise (EK) akceptovala odborné argumenty předložené v reakci na požadavky vznesené ke způsobu uplatnění směrnice Rady 91/676/EHS k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) v ČR. Na základě vyhodnocení obdržených podkladů i výsledků bilaterálních jednání za […]

>