Nová odrůda béru italského RUCEREUS

Nová odrůda béru italského RUCEREUS V dubnu 2017 byla udělena ochranná práva k nové odrůdě béru italského. Odrůda nese jméno Rucereus a je aplikovaným výsledkem Genové banky VÚRV, v. v. i. Multifunkční odrůdu lze využít pro pícní účely, ale také pro potravinářské využití – výrobu tzv. bezlepkové mouky. Tato odrůda je charakteristická raností (jak pícní, tak i zrnovou zralostí) […]

>

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do Pilíře II

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do Pilíře II Dva excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti „Šlechtění rostlin“ (GE) a „Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin“ (GF) byly vybrány do Pilíře II v rámci „Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015“. Pilíř je výsledkem činnosti expertních panelů v podobě seznamu vybraných výsledků třídy A. […]

>

„Zlatý klas“ 2016 pro VÚRV

„Zlatý klas“ 2016 pro VÚRV Prestižní ocenění „Zlatý klas s kytičkou“ (cena pro exponát splňující i náročná ekologická kritéria) obdržel na 43. ročníku mezinárodní výstavy „Země živitelka“ v Českých Budějovicích v roce 2016 exponát „Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd“. Půdoochranné pakety byly vyvinuty a ověřeny v rámci řešení projektů TAČR a MZe ČR […]

>

Ocenění za certifikovanou metodiku pro praxi

Ocenění za certifikovanou metodiku pro praxi Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel Ing. Vladan Falta, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům), za certifikovanou metodiku pro praxi „Ochrana jádrovin v ekologické produkci“. Metodika je obsáhlým a zároveň srozumitelným návodem k ochraně jádrovin v ekologickém režimu pěstování. V současné […]

>

Objev nového druhu pavouka

Objev nového druhu pavouka RNDr. Milanu Řezáčovi, Ph.D. z týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech (Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin VÚRV, v.v.i.) se podařilo objevit a popsat další nový druh pavouka – snovačku moravskou (Enoplognatha bryjai). Celou zprávu, kterou dne 21. července 2016 přinesl web Novinky.cz, si můžete přečíst zde. Zprávu o předchozích objevech Milana Řezáče najdete zde.

>

Nové odrůdy pšenice – ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ

Nové odrůdy pšenice – ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ Obě nové odrůdy pšenice, vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i. V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.

>

Společně pro pohraničí – nové mezinárodní projekty

Společně pro pohraničí – nové mezinárodní projekty V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko (2014–2020) bylo schváleno dalších 18 česko-saských projektů. Monitorovací výbor programu schválil na svém zasedání na saském Cínovci (Zinnwald) společné česko-saské projekty, které budou Evropskou unií podpořeny celkovou částkou ve výši 25 milionů eur. Na řešení problematiky zachování druhové […]

>

Nová odrůda čiroku RUZROK

Nová odrůda čiroku RUZROK Nová odrůda čiroku RUZROK, vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. již figuruje v katalogu osiv 2016 – 2017 firmy SEED SERVICE s.r.o., se kterou má ústav licenční smlouvu na distribuci a prodej této odrůdy.

>

Článek v prestižním časopise „Current Issues in Molecular Biology“

Článek v prestižním časopise „Current Issues in Molecular Biology“ V prestižním časopise „Current Issues in Molecular Biology“ (impakt faktor 6,00 v roce 2014 a 5,75 v roce 2015, pořadí významnosti časopisů: 7. ze 79) vyšel vědecký článek „Genome Editing with Engineered Nucleases in Economically Important Animals and Plants: State of the Art in the Research Pipeline“ autorů […]

>

Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru

Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru Článek „Kde vědci v ČR píší nejlepší články“ (LN – Česká pozice – 28.05.2016) hodnotí na základě výsledků studie CERGE-EI kvalitu vědy a publikací napříč všemi vědními obory v ČR. V tomto článku je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. zmíněn jako jediný rezortní ústav, mimo sféru Akademie věd a univerzit. Redaktor dokonce […]

>