Společně pro pohraničí – nové mezinárodní projekty

Společně pro pohraničí – nové mezinárodní projekty V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko (2014–2020) bylo schváleno dalších 18 česko-saských projektů. Monitorovací výbor programu schválil na svém zasedání na saském Cínovci (Zinnwald) společné česko-saské projekty, které budou Evropskou unií podpořeny celkovou částkou ve výši 25 milionů eur. Na řešení problematiky zachování druhové […]

>

Nová odrůda čiroku RUZROK

Nová odrůda čiroku RUZROK Nová odrůda čiroku RUZROK, vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. již figuruje v katalogu osiv 2016 – 2017 firmy SEED SERVICE s.r.o., se kterou má ústav licenční smlouvu na distribuci a prodej této odrůdy.

>

Článek v prestižním časopise „Current Issues in Molecular Biology“

Článek v prestižním časopise „Current Issues in Molecular Biology“ V prestižním časopise „Current Issues in Molecular Biology“ (impakt faktor 6,00 v roce 2014 a 5,75 v roce 2015, pořadí významnosti časopisů: 7. ze 79) vyšel vědecký článek „Genome Editing with Engineered Nucleases in Economically Important Animals and Plants: State of the Art in the Research Pipeline“ autorů […]

>

Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru

Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru Článek „Kde vědci v ČR píší nejlepší články“ (LN – Česká pozice – 28.05.2016) hodnotí na základě výsledků studie CERGE-EI kvalitu vědy a publikací napříč všemi vědními obory v ČR. V tomto článku je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. zmíněn jako jediný rezortní ústav, mimo sféru Akademie věd a univerzit. Redaktor dokonce […]

>

Ocenění na mezinárodním semináři

Ocenění na mezinárodním semináři Ve dnech 16. až 18. září 2015 se v Kežmarských Žlabech (Slovenská republika) konal 20. odborný seminář s mezinárodní účastí: „Aktuální aspekty pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“. Na konferenci byla přednesena plenární přednáška autorů Dušek K., Dušková E., Smékalová K.: „Dye yielding medicinal plants in the Czech collection […]

>

Publikace v prestižním vědeckém časopise „Scientific Reports“ (září 2015)

Publikace v prestižním vědeckém časopise „Scientific Reports“ (září 2015) Dne 11. září 2015 vyšel v prestižním multidisciplinárním časopise Scientific Reports (vydává Nature Publishing Group, IF: 5.58) vědecký článek: Erban, T., Harant, K., Hubalek, M., Vitamvas, P., Kamler, M., Poltronieri, P., Tyl, J., Markovic, M., Titera, D. 2015. In-depth proteomic analysis of Varroa destructor: Detection of DWV-complex, […]

>

Oceněná expozice na mezinárodní zahradnické výstavě a veletrhu FLORA OLOMOUC

Oceněná expozice na mezinárodní zahradnické výstavě a veletrhu FLORA OLOMOUC Ve dnech 20. až 23. srpna 2015 připravili pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci expozici pro zahradnickou akci s nejdelší tradicí v ČR – letní etapu mezinárodní zahradnické výstavy a veletrh FLORA OLOMOUC. Expozice genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin byla oceněna diplomem […]

>

Publikace v prestižním vědeckém časopise „Scientific Reports“ (květen 2015)

Publikace v prestižním vědeckém časopise „Scientific Reports“ (květen 2015) Dne 27. května 2015 vyšel v mezinárodním časopise „Scientific Reports“ vědecký článek spoluautorů z VÚRV, v.v.i., výzkumného týmu „Ochrana zásob před skladištními škůdci“. „Scientific Reports“ je webová forma („open access“) nejprestižnějšího vědeckého časopisu Nature. Impakt faktor časopisu „Scientific Reports“ je 5,078 (dle Journal Citation Reports®, Science Edition, Thomson Reuters, 2014), což jej […]

>

Úspěšná publikace „Pavouci České republiky“

Úspěšná publikace „Pavouci České republiky“ RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. se významně podílel na vytvoření atlasu pavouků České republiky, který byl po letech práce autorského týmu vydán v nakladatelství Academia: Kůrka A., Řezáč M., Macek R. a Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia, Praha, 624 stran. Atlas vyšel vysokým nákladem 3 000 kusů a byl o něj veliký […]

>