„Zlatý klas“ 2016 pro VÚRV

„Zlatý klas“ 2016 pro VÚRV
Prestižní ocenění „Zlatý klas s kytičkou“ (cena pro exponát splňující i náročná ekologická kritéria) obdržel na 43. ročníku mezinárodní výstavy „Země živitelka“ v Českých Budějovicích v roce 2016 exponát „Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd“. Půdoochranné pakety byly vyvinuty a ověřeny v rámci řešení projektů TAČR a MZe ČR ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (autoři Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D., výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin), ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o. (Ing. Pavel Kasal, Ph.D.), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Dominika Kobzová) a s firmou P&L, spol. s r.o. (Ing. Antonín Šedek, Tomáš Horký), která je zároveň výrobcem paketů. V roce 2016 byly vyrobeny a v provozních podmínkách zemědělských podniků ověřeny čtyři půdoochranné pakety, v kombinaci s různými sazeči, při sázení brambor na více než 400 hektarech.
Bližší informace a fotografie naleznete zde, televizní reportáž zde.

Kategorie úspěchy.
Počet zobrazení: 185