Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do Pilíře II

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do Pilíře II
Dva excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti „Šlechtění rostlin“ (GE) a „Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin“ (GF) byly vybrány do Pilíře II v rámci „Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015“. Pilíř je výsledkem činnosti expertních panelů v podobě seznamu vybraných výsledků třídy A. V rámci výše uvedených oblastí se jedná o jediné publikační výstupy, které byly do Pilíře II zahrnuty.
Kosová, K.Vítámvás, P., Planchon, S., Renaut, J., Vaňková, R. & Prášil, I. (2013)
Proteome Analysis of Cold Response in Spring and Winter Wheat (Triticum aestivum) Crowns Reveals Similarities in Stress Adaptation and Differences in Regulatory Processes between the Growth Habits.
Journal of Proteome Research, 12 (11): 4830-4848.
Odůvodnění panelu: Jedná se o vědeckou práci zaměřenou na dynamiku fytohormonů vybraných kultivarů pšenice s cílem zvýšení jejich odolnosti vůči chladu. Práce publikovaná v kvalitním vědeckém časopise s dobrou citovaností, oceněná cenou v soutěži „For Women in Science“.
Žabka, M. & Pavela, R. (2013)
Antifungal efficacy of some natural phenolic compounds against significant pathogenic and toxinogenic fungi. Chemosphere, 93(6): 1051-6.
Odůvodnění panelu: Práce hodnocena jako kvalitní publikace ve velmi dobrém časopise s vysokou citovaností. Zabývá se perspektivním oborem vlivu fenolických látek na vybrané houbové patogeny.
Podrobnosti ke všem vybraným excelentním výsledkům jsou k dispozici v seznamu „2015_PilirII_A“, zveřejněném na stránce Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády České republiky.

Kategorie úspěchy.
Počet zobrazení: 197