Nové odrůdy pšenice – ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ

Nové odrůdy pšenice – ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ
Obě nové odrůdy pšenice, vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i.
V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.

Kategorie odrůdy, úspěchy.
Počet zobrazení: 307