Ceny Josefa Hlávky za knihu o mokřadech

Ceny Josefa Hlávky za knihu o mokřadech
Dne 25. června 2018 byly uděleny Ceny Josefa Hlávky za odbornou a vědeckou literaturu za rok 2017.
Cena Josefa Hlávky je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice. Jedná se o prestižní ocenění, jediné svého druhu v oblasti odborné a vědecké literatury v České republice.  V oblasti věd o živé přírodě byla v roce 2018 Cena udělena prof. Haně Čížkové, CSc., Mgr. Libuši Vlasákové, RNDr. Janu Květovi, dr. h. c. a kolektivu autorů za knihu „Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání“. Autorkou či spoluautorkou tří kapitol knihy je Ing. Mgr. Martina Eiseltová z VÚRV, v.v.i. Více zde.

Kategorie úspěchy.
Počet zobrazení: 185