Výzkum pro ekologické zemědělství

Nové podněty pro rozvoj ekozemědělského sektoru a zkvalitnění odborného poradenství; i to je cílem společného memoranda Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a PRO-BIO, obchodní společnosti s.r.o.

Memorandum bylo podepsáno při setkání ve Velkých Hostěrádkách, o kterém pojednává reportáž Ing. Barbory Venclové zveřejněná v časopise Úroda 7/2022.

Kategorie aktuality, ekologie, média, spolupráce.
Počet zobrazení: 355