Výzkumný tým 24: Epidemiologie a ekologie mikroorganizmů

Vedoucí týmu: doc. RNDr. Markéta Marečková, Ph.D.

Pracovní pozice a specializace: vedoucí vědecký pracovník, mikrobiální ekologie, patogenní streptomycety, molekulární metody, analýza mikrobiálních společenstev

Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Hlavním řešeným tématem je prevence onemocnění rostlin. Výzkum je založen na znalosti šíření patogenů, jejich biologických vlastnostech, interakcích s rostlinami a okolním prostředím. Především se zabýváme onemocněními s původci pocházejícími z půdy. Půdní prostředí studujeme i v souvislosti s rozkladnými procesy a obsahem organické hmoty. Dalším řešeným tématem je význam sekundárních metabolitů rostlin a mikroorganizmů v ochraně rostlin.

Specifikace činností:

Výzkum

  • specifikace indikátorů a limitů setrvalého hospodaření na půdě
  • výzkum etiologie a patogeneze chorob a genetické diverzity patogenů s cílem zefektivnění systémů jejich regulace
  • studium interakce patogenů s hostiteli a vektory v agroekosystémech s cílem zefektivnění systémů ochrany rostlin
  • vývoj biologických prostředků a bio-aktivních látek ochrany rostlin proti chorobám a škůdcům
  • rozklad organické hmoty v půdě

Jiné činnosti

  • realizace výsledků v praxi, zapojení výsledků do výuky na VŠ, výchova magistrů a doktorandů, zahraniční spolupráce

Další členové týmu:

Ing. Jan Kopecký Ph.D.: vedoucí vědecký pracovník – bioinformatické metody, chemické metody, HPLC

Mgr. Daria Rapoport: vědecký asistent

Mgr. Andrea Burešová: vědecký asistent

Mgr. Tereza Patrmanová: vědecký asistent

Victoria Ediene, Ph.D.: vědecký asistent

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu: 

Marečková M., Kopecký J., Diviš J., Krištůfek V., Kopačka V., Mohl J. 2018. Stanovení limitující živiny k potlačení aktinobakteriální obecné strupovitosti brambor. Certifikovaná metodika.

Patrmanová T., Kopecký J., Marečková M. 2019. Sada primerů pro detekci sideroforů desferrioxaminu B a E u bakterií rodu Streptomyces. Užitný vzor.

www.solanum.cz

  

Řešené projekty:

Postupy zajišťující rovnováhu živin v půdě pro ochranu brambor před chorobami a vlivem klimatických změn. 2018-2022, QK1810370

Food-web interactions in relation to water regimes and soil pH during decomposition in the litter layer. 2020-2023, LTC20063

 

Poslední významné publikace:

Kopecky J, Samkova Z, Sarikhani E, Kyselková M, Omelka M, Kristufek V, Divis J, Grundmann GG, Yvan Moënne-Loccoz Y, Sagova-Mareckova M. Bacterial, archaeal and microeukaryotic communities characterize a disease-suppressive or conducive soil and a cultivar resistant or susceptible to common scab. Scientific Reports | (2019) 9:14883

Buresova A, Kopecky J, Hrdinkova V, Kamenik Z, Omelka M, Sagova-Mareckova M. Succession of microbial decomposers is determined by litter type, but site conditions drive decomposition rates. Applied and Environmental Microbiology, 2019, 85, e01760-19

Pereira S, Burešová A, Kopecky J, Mádrová P, Aupic-Samain A, Fernandez C, Baldy V, Sagova-Mareckova M. Litter traits and rainfall reduction alter microbial litter decomposers: the evidence from three Mediterranean forests. FEMS Microbiology Ecology, 95, December 2019, fiz168, https://doi.org/10.1093/femsec/fiz168

Saska, P; Kopecky, J; Omelka, M; Honek, A; Madrova, P; Vokurkova, P; Martinkova, Z; Foffova, H ; Patrmanova, T ; Sagova-Mareckova, M. 2022. Seed properties and bacterial communities are associated with feeding preferences of a seed-eating beetle
PLANT AND SOIL
DOI10.1007/s11104-022-05584-1

Buresova-Faitova, A; Kopecky, J ; Sagova-Mareckova, M; Alonso, L;; Moenne-Loccoz, Y; Rodriguez-Nava, V. 2022. Comparison of Actinobacteria communities from human-impacted and pristine karst caves
MICROBIOLOGY OPEN 11: 1276
DOI10.1002/mbo3.1276