Odrůdy

Na polích Genové banky pokračují jarní práce

Pracovníci Genové banky v Praze-Ruzyni pokračují v dalších jarních aktivitách, které zabezpečí optimální podmínky pro vývoj genetických zdrojů obilovin v polních podmínkách. Jednou z důležitých činností je mechanické prosekávání okrajů u vysetých parcel ozimů. Dále kultivace půdy kombinátorem před výsevy jarních parcelových experimentů. Důležité je dobře odhadnout „zralost půdy“

>

Odrůdy z VÚRV v katalogu osiv SEED SERVICE pro rok 2023

Firma SEED SERVICE licencuje naše vyšlechtěné odrůdy čiroku, béru, prosa a od letošního roku také vyšlechtěné odrůdy špaldy, dvouzrnky a jednozrnky. Šlechtitelům z VÚRV, v.v.i. se daří rozšiřovat portfolio odrůd, o které má zájem zemědělská praxe. Např. na straně 21 nového katalogu osiv je nabídka směsí meziplodin, kde se uplatňují naše odrůdy béru a čiroku […]

>