Rada pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v.v.i.

Rada vznikla ke dni 1. května 2021, více zde.

INTERNÍ ČLENOVÉ

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Ing. Jan Klír, CSc.
Ing. Eva Kunzová, CSc.
Ing. Václav Merunka
Ing. Jan Lukáš, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Ing. Roman Pavela, Ph.D. (předseda)
doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
Ing. Pavel Růžek, CSc.
Ing. Jiří Hermuth

 

EXTERNÍ ČLENOVÉ

Dr. Ing. Pavel Horčička
Ing. Daniel Jurečka
Ing. Martin Sedláček
Ing. Martin Pýcha
Ing. Jaroslav Mikoláš
Ing. Josef Stehlík
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek
Ing. Milan Děd