Rada pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v.v.i.

Rada vznikla ke dni 1. května 2021, více zde

INTERNÍ ČLENOVÉ
RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. (ředitel VÚRV, v.v.i.)
doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D. (předseda RTTV VÚRV, v.v.i.)
Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Ing. Jiří Hermuth
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Ing. Jan Klír, CSc.
Ing. Eva Kunzová, CSc.
Ing. Václav Merunka
doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
Ing. Pavel Růžek, CSc.

 

EXTERNÍ ČLENOVÉ
Dr. Ing. Pavel Horčička
Ing. Daniel Jurečka
Ing. Jan Marek, CSc.
Ing. Jaroslav Mikoláš
Ing. Martin Pýcha
Ing. Martin Sedláček
Ing. Josef Stehlík
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek