Vědecká rada ústavu

INTERNÍ ČLENOVÉ
Ing. František Brožík, pověřen řízením VÚRV, v.v.i.
Dr. Ing. Pavel Čermák (předseda VR VÚRV, v.v.i.)
RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Ing. Eva Kunzová, CSc.
Mgr. Jan Lipavský, CSc.
Ing. Václav Merunka
Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Ing. Roman Pavela, Ph.D.
Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Ing. Pavel Růžek, CSc.

 

EXTERNÍ ČLENOVÉ
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
Dr. Ing. Pavel Horčička
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
Ing. Daniel Jurečka
Ing. Marian Jurečka
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Ing. Jan Marek, CSc.
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
doc. Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D.
Ing. Martin Pýcha
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Ing. Martin Sedláček
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc
Ing. Josef Stehlík
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
RNDr. Martin Vágner, CSc.
Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Ing. Jaroslav Mikoláš