Dozorčí rada

Členové dozorčí rady VÚRV, v. v. i.

Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D. (Ministerstvo zemědělství)
předseda DR

Ing. Zdeněk Trnka (Ministerstvo zemědělství)
místopředseda DR

Ing. Roman Chaloupka (Ovocnářská unie ČR)
Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D. (Selgen, s.r.o.)
Ing. Věra Hrudková (Ministerstvo zemědělství)
Ing. Vlastimil Zedek (Ministerstvo zemědělství)
Ing. Ondřej Sirko (Ministerstvo zemědělství)