Dozorčí rada

Členové dozorčí rady VÚRV, v. v. i.

Ing. Pavel Veselý
předseda DR (Ministerstvo zemědělství)

Ing. Zdeněk Trnka
místopředseda DR (Ministerstvo zemědělství)

Ing. Roman Chaloupka (Ovocnářská unie ČR)
Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D. (Selgen, s.r.o.)
Ing. Vlastimil Zedek (Ministerstvo zemědělství)
Ing. Ondřej Sirko (Ministerstvo zemědělství)