Vznik Rady pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v. v. i.

Dnem 1. května 2021 vznikla Rada pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v. v. i. (RTVV). Tento nový orgán je zaměřen na oblast hodnocení společenské relevance činností a výsledků výzkumu a na oblast uplatnění výsledků výzkumu v praxi.

Posláním nové rady je pomoci ústavu k tvorbě a lepšímu přenosu výsledků směrem ke koncovým uživatelům. RTVV bude projednávat směřování výzkumné činnosti a úroveň vědecké práce ústavu v oblasti tvorby aplikovaných výsledků a společně s vedením ústavu hledat možnosti zlepšení spolupráce s aplikační sférou. Úkolem RTVV bude dále spoluvytvářet strategie pro komercializaci a přenos výsledků výzkumu do praxe. RTVV je plně komplementární k Vědecké radě VÚRV, v. v. i. (VR) a má v rámci instituce stejné postavení i stejné procesní nastavení. Zatímco VR si bude udržovat akcent na hodnocení vědecké kvality činností a výsledků ústavu, RTVV bude mít těžiště v oblasti aplikace výsledků. Kromě výzkumných pracovníků věnujících se aplikovanému výzkumu bude sdružovat přední zástupce zemědělské praxe a průmyslu, profesních organizací, státní správy apod.

Rada pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v. v. i. projednává zejména:

  • směry výzkumné činnosti a úroveň vědecké práce VÚRV, v. v. i. v oblasti tvorby aplikovaných výsledků,
  • spolupráci VÚRV, v. v. i. s aplikační sférou a státní správou,
  • strategie pro komercializaci a přenos výsledků výzkumu do praxe.
Kategorie aktuality.