Signalizace přítomnosti škůdců ve skladech

Zemědělci dlouhodobě bojují s nenasytnými hlodavci, kteří sužují jejich pole. Ovšem ani když obilí sklidí a uskladní, ještě zdaleka nemají vyhráno. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) v Praze tvrdí, že škůdci ve skladištích znehodnotí až desetinu zásob. Nevyhýbají se ani skladištím Správy státních hmotných rezerv (SSHR).

Začala pátrací akce po zavíječi zimostrázovém

Venku se otepluje a to znamená, že začíná sezóna pro zavíječe zimostrázového. Na začátku jara, při teplotě kolem 10°C, začnou housenky aktivovat a pokračují v žíru na hostitelské rostlině, kde do té doby zimovaly mezi listy. V listu na první pohled nevznikají dírky, protože mladé housenky požírají nejprve vrchní nebo spodní část listu, na jedné […]

Monitoring škůdců polní zeleniny 2021 (archiv)

Archiv zpráv „Monitoringu škůdců polní zeleniny“ za rok 2021 Zpráva za 43. týden Zpráva za 42. týden Zpráva za 41. týden Zpráva za 40. týden Zpráva za 39. týden Zpráva za 38. týden Zpráva za 37. týden Zpráva za 36. týden Zpráva za 35. týden Zpráva za 34. týden Zpráva za 33. týden Zpráva za […]

Výskyt škůdců cukrovky k 2. 8. 2021

V současné době mohou škodit housenky na listech. Na sledovaných lokalitách v Polabí to jsou nejčastěji housenky k. gama. V červenci byly hojné housenky můry zelné a kapustové, ale momentálně mají mezigenerační pauzu. Na jiných lokalitách mohou škodit i housenky dalších druhů – provádět monitoring v týdenním intervalu. V nízkém počtu jsou miny vrtalek a […]