Rezistence k antikoagulantům u hlodavců

Celý článek „Cílená podpora mapování rezistence k antikoagulantům u hlodavců v ČR – ano, nebo ne?“ zveřejněný v časopisu Úroda najdete zde.

Ing. Václav Stejskal, Ph.D., je zaměstnancem Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Tým ochrany zásob před skladištními škůdci

Ing. Terezie Bubová, PhD., je zástupcem vedoucího Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci ve Státním zdravotním ústavu v Praze, kde se věnuje problematice škůdců v domácnostech a dalších oblastech, které jsou stěžejní z hlediska ochrany veřejného zdraví

Kategorie aktuality, média, škůdci.