Pátrací akce po invazních druzích – NAJDI.JE

Pátrací akce v plném proudu! Staňte se občanským vědcem a zapojte se do hledání invazních bezobratlých.

Invazní druhy živočichů mají významný dopad na náš ekosystém a narušují ekologické vazby. V projektu NAJDI.JE se můžete všichni, které baví příroda i věda, zapojit do sledování invazních druhů bezobratlých u nás. Díky vaší spolupráci budou moci vědci lépe odhadnout další vývoj šíření invazních druhů. Začněte pátrat i vy!

Za projektem, jehož cílem je získat ve spolupráci s veřejností co nejvíce dat o výskytu invazních druhů přímo v terénu, stojí Výzkumný ústav rostlinné výroby. ‚‚S využitím dosavadních metod a tradičních přístupů sledování výskytu bezobratlých je velmi obtížné stanovit počátek a ranou fázi tohoto šíření. Pro tento účel je tedy vhodným prostředkem tzv. občanská věda, metoda zapojující do systematického monitorování invazí bezobratlých širokou veřejnost‘‘ vysvětluje koordinátor projektu Jiří Skuhrovec. Lidé, kteří se do projektu zapojí, mohou v místě bydliště, případně všude, kde se pohybují, některý z invazních druhů zaznamenat a poté jednoduše poslat fotografii přes webový kontaktní formulář s uvedením lokality nálezu.

Stát se občanským vědcem a zapojit se do mapování můžete hned. Se začátkem jara je aktuálních pátracích akcí totiž hned několik. První z nich je monitoring zavíječe zimostrázového, jehož housenky pokračují v žíru hostitelské rostliny zimostrázu, a keř tak mohou i úplně zničit. Během května se první generace zavíječe začne kuklit.

Ze zimovišť se již přesunuly slunéčka východní, kněžice zeleninové a mramorované. Všechny tři druhy jsou poměrně nápadné a jednoduché na hledání – jak je odlišit od našich původních druhů najdete v příslušných pátracích akcích na webu.

V květnu je možné potkat také voskovku zavlečenou, která se u nás vyskytuje již v několika ustálených populacích a lze očekávat její opakované introdukce se zahradnickým materiálem, především z jižní Evropy.

Netrpělivě vyhlížena je i samotářsky hnízdící včelka čalounice, která byla zaznamenána v sousedním Rakousku (zatím nepublikovaný nález) a je velmi pravděpodobné, že brzy dorazí i k nám. Dokonce byla vyhlášena soutěž o knihu pro toho, kdo ji najde první.

Celoročně je aktuální pátrací akce k nepůvodním druhům kutilek, kde probíhá zejména monitoring umístění jejich hnízd se snahou o vyhodnocení hnízdních preferencí jednotlivých druhů a jejich odlišností. V květnu se už vyskytují také dospělci kutilek. Roční období nehraje roli ani u hlemýždíka kropenatého, kde k potvrzení nálezu druhu stačí pouhá ulita.

V průběhu roku se občanští vědci mohou zapojit nejen do monitoringu jednotlivých druhů, ale i do praktického výzkumu. Všechny aktuality jsou zveřejňovány na sociálních sítích a na webu najdije.cz.

 

Kontakt:

Jiří Skuhrovec, koordinátor projektu, telefon 702 087 694, e-mail jiri.skuhrovec@nullvurv.cz

 

Kategorie aktuality, média, škůdci.
Počet zobrazení: 421