Seminář „Ochrana půdy a vody v CHKO Moravský kras“

Seminář Ochrana půdy a vody v CHKO Moravský kras, který uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. a ALS Czech Republic s.r.o., se konal 28. února 2023 v Domě přírody Moravského krasu. Semináře se zúčastnilo 60 zástupců zejména ze státních institucí a organizací, které se touto problematikou zabývají.
Za VÚRV, v.v.i. se zúčastnil  s příspěvkem „Skrytá rizika pesticidů na životní prostředí a cílové organismy“ Dr. Tomas Erban.
Celý článek naleznete zde.

Kategorie akce, aktuality, ekologie.
Počet zobrazení: 304