Ceny ředitele VÚRV za rok 2022

Dne 15. února 2023 udělil ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. ceny ředitele úspěšným pracovníkům ústavu:

doc. RNDr. Pavlu Saskovi, Ph.D.
za vysoce citovanou publikaci
CHI, H., YOU, M., ATLIHAN, R.,…SASKA, P. a kol. Age-Stage, two-sex life table: an introduction to theory, data analysis, and application. Entomologia generalis. 2020, 40  (2), 103-124

 

Ing. Gabriele Mühlbachové, Ph.D., Ing. Pavlu Růžkovi, CSc., Ing. Heleně Kusé, Ph.D., Ing. Radku Vaverovi, Ph.D., Ing. Martinu Kášovi, Ph.D. a Mgr. Elizavetě Watzlové
za oceněnou certifikovanou metodiku
MÜHLBACHOVÁ, G., RŮŽEK, P., KUSÁ, H. a kol. Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy. VÚRV, v. v. i., 2021
Metodika získala 3. místo v soutěži o Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek

 

Ing. Jiřímu Hermuthovi
za oceněnou kolekci archaických typů pšenic (Rubiota, Rumona, Rudico, Tapiruz)
Kolekce obdržela ocenění Zlatý klas s kytičkou na agrosalonu Země živitelka 2022

 

doc. Ing. Romanu Pavelovi, Ph.D.
za vysoce citovanou publikaci
BENELLI, G., PAVELA, R. Repellence of essential oils and selected compounds against ticks-A systematic review. Acta Tropica. 2018, 179, 47-54
a
za umístění v seznamu nejcitovanějších vědců světa „Highly Cited Researchers 2022“, kde je jediným vědcem z České republiky v oboru zemědělských věd.

 

Ing. Václavu Stejskalovi, CSc.
za publikace s vysokým Article Influence Score:
FENG S., OPIT G., DENG W., … Stejskal, V. a kol. A chromosome-level genome of the booklouse, Liposcelis brunnea, provides insight into louse evolution and environmental stress adaptation. GigaScience. 2022, 11, 1-10
FENG S., POZZI A.,STEJSKAL V. a kol. Fragmentation in mitochondrial genomes in relation to elevated sequence divergence and extreme rearrangements. BMC BIOLOGY. 2022, 20 (1)

Kategorie aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 459