Velký úspěch pracovníků VÚRV

Cenu ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje, vyhlášenou při slavnostním zahájení mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích získali pracovníci výzkumného týmu Integrovaná výživa rostlin Gábina Mühlbachová, Pavel Růžek, Helena Kusá, Radek Vavera a Martin Káš za metodiku „Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy“.

Metodika byla zpracována v návaznosti na změnu klimatu a Zelenou dohodu EU se zaměřením na snížení dávek dusíkatých hnojiv, emisí NH3, CO2 a omezení znečišťování vod. Z dosažených výsledků z víceletých polních pokusů včetně provozních na farmách bylo zjištěno, že nyní používané dávky dusíku na podporu rozkladu slámy nejsou při teplém a suchém počasí efektivně využity. Proto bylo navrženo snížit dávku dusíku, popř. nehnojit a pokud je to možné ponechat rozdrcenou slámu v teplém letním období alespoň 3 týdny jako mulč na povrchu půdy, která se pak méně prohřívá a zadrží více vody, uhlíku a živin. Snížením dávky dusíku dojde jen v minerálních hnojivech v zemědělské praxi při současné ceně dusíku k úspoře minimálně 150 mil. Kč za rok a k významnému snížení rizika znečištění vod a ovzduší.

Kategorie aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 311