Reakce odrůd ozimé pšenice na intenzitu agrotechniky v roce 2022

V odrůdových pokusech založených na sušších stanovištích v Chráštanech u Rakovníka a v Praze-Ruzyni jsme sledovali vliv různého zpracování půdy a různé intenzity výživy a ochrany rostlin na výnos zrna odrůd ozimé pšenice s různou odolností k suchu. Vzhledem k dosavadní příznivé reakci agronomů jsme také v letošním roce zpřístupnili tyto pokusy v průběhu vegetace zemědělské odborné veřejnosti a na obou stanovištích uspořádali polní dny (obr. 2). Do pokusu byly zařazeny perspektivní odrůdy ozimé pšenice Adina, Askaban, Asory, Campesino, RGT Depot, KWS Elementary, LG Absalon, Lorien, RGT Ritter, Skif, SU Tarroca.
V oblastech ohrožených suchem mají nižší efektivnost prostředky investované do vyšší intenzity hnojení dusíkem, morforegulátorů růstu a ochrany rostlin a zvyšuje se význam výběru vhodných odrůd, které jsou schopné dosáhnout srovnatelných výnosů a kvality produkce při nižších vstupech. V těchto oblastech je zároveň nutné správně posoudit každé agrotechnické opatření z hlediska neproduktivních ztrát vody z půdy (hloubka a intenzita zpracování půdy, struktura porostu apod.).

Celou zprávu si můžete stáhnout zde nebo přečíst níže.

VaveraclanekWEBVURVprosinec2022
Kategorie aktuality, odrůdy, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 460