Odrůdy z VÚRV v katalogu osiv SEED SERVICE pro rok 2023

Firma SEED SERVICE licencuje naše vyšlechtěné odrůdy čiroku, béru, prosa a od letošního roku také vyšlechtěné odrůdy špaldy, dvouzrnky a jednozrnky. Šlechtitelům z VÚRV, v.v.i. se daří rozšiřovat portfolio odrůd, o které má zájem zemědělská praxe. Např. na straně 21 nového katalogu osiv je nabídka směsí meziplodin, kde se uplatňují naše odrůdy béru a čiroku v kombinaci s inkarnátem, pohankou a svazenkou. Na str. 26 je pěstitelům zeleniny nabízena naše odrůda čiroku Ruzrok, jako fumigační meziplodina s fytosanitárními schopnostmi. Na str. 52-53 jsou představeny naše vyšlechtěné odrůdy špaldy (Rubiota), dvouzrnky (Rudico, Tapiruz) a jednozrnky (Rumona). Pro tyto odrůdy byla v letošním roce nově uzavřená licenční smlouva na množení, distribuci a prodej. Na str. 66-67 je představena naše „vlajková loď“, tedy odrůdy čiroku Ruzrok, bérů Ruberit, Rucereus a prosa Rubikon. Je to rodina našich C4 odrůd, vyšlechtěných na pracovišti Genové banky VÚRV, v.v.i., které mají své pěstitele nejen doma, ale i v zahraničí. Co je velmi důležité, všechny zmiňované odrůdy byly v letech 2019 a 2022 ohodnoceny na výstavě Země živitelka hlavní cenou „Zlatý klas s kytičkou“, více v rubrikách Úspěchy a Odrůdy.

Ing. Jiří Hermuth
výzkumný tým Genová banka
VÚRV, v.v.i.

Kategorie aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 333