Sborník z konference “Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty…“

Mezinárodní konference byla závěrečným výstupem projektu řešeného v rámci přeshraniční česko-bavorské spolupráce (pozvánka zde).
Ke stažení nebo k prohlédnutí je k dispozici sborník přednášek.

Sborník-proceedings_abstracts-project 220 (konference-conference 2022)-final
Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 260