Úspěšný Polní den k projektu TAČR

Dne 17. 9. 2021 úspěšně proběhl Polní den k projektu TAČR „Genofondy pro město a krajinu“ pod vedením Ing. Simony Raab z OSEVA PRO s.r.o. v Zubří, za účasti koordinátora projektu VÚRV, v.v.i. a všech partnerů projektu – Zemědělský výzkum s.r.o., SEED SERVICE s.r.o. a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Akce se zúčastnil rovněž zástupce Technologické agentury České republiky.

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 262