Polní den k projektu TAČR „Genofondy pro město a krajinu“, Zubří 17. 9. 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na polní den k projektu TAČR „Genofondy pro město a krajinu“, koordinovanému z VÚRV, v.v.i.

Pozvánku si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Pozvánka Polní den 2021 Zubří _FINAL_TISK

 

PROJEKT TAČR SS01020023 „GENOFONDY PRO MĚSTA A KRAJINU“

Cíl projektu
Vlivem globálního oteplování a zároveň zvyšujícího provozu ve městech dochází k devastaci travnatých pásů, které se mění ve spálené pásy s pozůstatky suchých rostlin a několika přežívajících druhů plevelů. Cílem projektu je najít a přinést nová řešení ke zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech. Budou využity sběrové materiály travin, jetelovin a dalších dvouděložných druhů z různých lokalit České republiky shromážděné v rámci sběrových expedic konaných v rámci Národního programu konzervace genofondu rostlin za posledních 25 let. Důraz bude kladen na extrémní lokality, na kterých rostou odolné genotypy vhodné pro studium v rámci projektu. Tyto materiály budou testovány na odolnost vůči extrémním faktorům v klimatizovaných komorách. Vybrané materiály budou zařazeny do směsí pro různé podmínky prostředí (sucho, vysoká teplota, slunce, zástin, zasolení) a ty budou v opakovaných úsecích testovány za provozu na vybrané tramvajové trati v Praze 6.  Hodnocené znaky budou zahrnovat nejen přežití, ale i vytrvalost komponent ve směsi, minimalizaci údržby a estetická hlediska. Výsledkem projektu budou navržené směsi rostlin vhodných nejen pro tramvajové trati a jejich okolí, ale obecně pro ozeleňování měst, dopravních staveb, rekultivaci poškozených ploch a pro jiné speciální podmínky.

Řešitelská pracoviště
VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně, výzkumné týmy Genové banky (koordinátor projektu Ing. Vojtěch Holubec, CSc.) a Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění, dále Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko a OSEVA VaV, pracoviště Zubří jsou zodpovědní za výběr a řešení svých kolekcí (trávy, jeteloviny, dvouděložné byliny) v rámci experimentů. Dalším partnerem projektu je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., který zajišťuje pozemek pro pokusy na reálné trati a informační systém pro Pražany a tak naplňuje roli aplikačního garanta. Firma Seed Service s.r.o. se podílí na přípravě osiv pro pokusy a zajišťuje semenářství vybraných komponent experimentálních směsí.

Doba řešení projektu
1. 4. 2020 – 1. 4. 2024

Další informace zde.

Kategorie akce.
Počet zobrazení: 160