Výskyt škůdců cukrovky k 2. 8. 2021

V současné době mohou škodit housenky na listech. Na sledovaných lokalitách v Polabí to jsou nejčastěji housenky k. gama. V červenci byly hojné housenky můry zelné a kapustové, ale momentálně mají mezigenerační pauzu. Na jiných lokalitách mohou škodit i housenky dalších druhů – provádět monitoring v týdenním intervalu. V nízkém počtu jsou miny vrtalek a květilky, nymfy a dospělci pidikříska i klopušky…

Celý článek Ing. Kamila Holého, Ph.D. z výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům si můžete  stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Skudci na cukrovce 04.08.2021
Kategorie aktuality, škůdci.
Počet zobrazení: 172