Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

Rychlý odkaz ke stažení formuláře pro ekoplatbu 2023: kultura R 2022/23 Postup vyplnění formuláře a názorná prezentace Formulář pro ornou půdu má 3 listy – údaje se vyplňují do prvního listu, ale pokud jste použili půdoochranné technologie strip-till (pásové zpracování půdy) nebo přímé setí, tak i do třetího listu. Do druhého listu se data automaticky […]

Evidence hnojení a bilance

Aktuální informace Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se evidence hnojení. Nově tedy platí, že evidenci hnojení, plodin a výnosů v elektronické formě povedou za kalendářní rok 2024 jen zemědělští podnikatelé s výměrou nad 200 […]

Bilance N za hospodářský rok 2021/2022

Verze ke stažení pro hospodářský rok hnojení 2022/2023 a sklizňový rok 2023 – zde Verze ke stažení pro hospodářský rok hnojení 2021/2022 a sklizňový rok 2022: zjednodušená verze („RUGT“, 26. 7. 2022) – pokud obhospodařujete jen plochy, na které se bilance dusíku vztahuje, tedy ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní […]

Bilancování dusíku za rok 2021

Zveřejňujeme verzi s doplněným orientačním výpočtem bilance organické hmoty („v3“) dle návrhu Ekoplatby. Výpočet využívá stejné údaje jako při bilanci N. V novém listu „Bilance OH“ je třeba doplnit kombinaci organického hnojení ke slámě, pěstování meziplodin, zpracování půdy atd. Bilance je jedním z kritérií pro projekty Demonstračních farem 2022.