Evidence hnojení a bilance

Aktualizováno k 15. 1. 2024 (úprava odkazů na informace ÚKZÚZ a MZe) Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se elektronické evidence hnojení a jejího předávání ústavu (ÚKZÚZ). Podle § 9 odst. 8 novelizovaného zákona o […]

Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

Rychlý odkaz ke stažení formuláře pro ekoplatbu 2024: kultura R 2023/24 (pokud jste si ještě vloni nespočítali Model OH po ekoplatbu 2023, tak rychlý odkaz je zde: kultura R 2022/23, pokud si chcete doplnit časovou řadu o období před zavedením ekoplatby, formulář je zde: kultura R 2021/22) POZOR – pokud se po kliknutí na uvedené […]

Bilance N za hospodářský rok 2022/2023

Aktualizováno 28. 11. 2023 – doplněn praktický návod na vyplnění bilance N s využitím údajů z EPH. Formuláře pro výpočet bilance N za hospodářský rok hnojení 2022/2023 a sklizňový rok 2023 Podmínka bilancování dusíku se vztahuje na celý zemědělský závod hospodařící ve zranitelné oblasti (jakoukoliv částí, i když má třeba v ZOD jen 1 DPB), […]

Bilance N za hospodářský rok 2021/2022

Verze ke stažení pro hospodářský rok hnojení 2021/2022 a sklizňový rok 2022: zjednodušená verze („RUGT“, 26. 7. 2022) – pokud obhospodařujete jen plochy, na které se bilance dusíku vztahuje, tedy ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní verze („komplet“, 26. 7. 2022) – navíc zahrnuje i plochy, na které se bilance […]

Bilancování dusíku za rok 2021

Zveřejňujeme verzi s doplněným orientačním výpočtem bilance organické hmoty („v3“) dle návrhu Ekoplatby. Výpočet využívá stejné údaje jako při bilanci N. V novém listu „Bilance OH“ je třeba doplnit kombinaci organického hnojení ke slámě, pěstování meziplodin, zpracování půdy atd. Bilance je jedním z kritérií pro projekty Demonstračních farem 2022.