Zásoba vody v půdě a hnojení dusíkem

Zásobení prokořeněného půdního profilu vláhou se na většině území ČR ve srovnání s minulým týdnem výrazněji snížilo a další pokles lze předpokládat v tomto a příštím týdnu. Proto je třeba při zpracování půdy k později setým jařinám zejména při teplém a větrném počasí co nejvíce omezit ztráty vody. Absence srážek v některých oblastech omezuje využití dusíku a dalších živin z aplikovaných hnojiv. Porosty ozimých obilnin jsou ve srovnání s minulými roky častěji nevyrovnané a při vyšších teplotách a intenzivnějším růstu se může projevit jak nedostatek živin (N, S, Mg atd.), tak napadení rostlin virózami (nejvíce u ozimého ječmene)…

Celý článek autorů
Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Radek Vavera, Ph.D.
z výzkumného týmu Integrované výživy rostlin, VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně
si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Zásoba vody v půdě a hnojení N - web VÚRV 240404

 

Kategorie aktuality, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 154