„2023 BEST PAPER AWARD WINNERS“ – prestižní ocenění článku autorů z VÚRV

Dovolujeme si Vás informovat, že pracovníci výzkumného týmu Ochrana zásob před skladištními škůdci právě získali sdílené ocenění „2023 BEST PAPER AWARD WINNERS“ za nejlepší publikaci v časopise INSECTS v roce 2021, viz odkaz Insects | Awards (mdpi.com). Jedná se o velmi cenný úspěch – rovněž s přihlédnutím k tomu, že v roce 2021 vyšlo v tomto časopise 1 091 článků…

Citace: „Synthetic and Natural Insecticides: Gas, Liquid, Gel and Solid Formulations for Stored-Product and Food-Industry Pest Control By Vaclav Stejskal, Tomas Vendl, Radek Aulicky and Christos Athanassiou Insects 2021, 12(7), 590; doi: 10.3390/insects12070590“ („Syntetické a přírodní insekticidy: Plynné, kapalné, gelové a pevné formulace přípravků pro kontrolu škůdců v zemědělských skladech a potravinářském průmyslu“)

Kritérium pro ocenění: „After a thorough evaluation of the originality and significance of the papers, citations, and downloads, three winners were selected.“ („Po důkladném zhodnocení originality a významu příspěvků, citací a stažení byli vybráni tři vítězové“)

Uvedený článek má od vydání v polovině roku 2021 do dneška již 12 699 „stažení a shlédnutí“ v systému „open acccess“. Dále pak 37 citací WoS a 55 citací Google Scholar.

Tento článek dosáhl již koncem roku 2022 WoS (Clarivate) statusu „Highly cited research“.

 

Kategorie aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 556