Zásoba dusíku a vody v půdě a hnojení ozimů po letošní zimě

U ozimé řepky je zásoba minerálního dusíku (Nmin) v půdě nízká a většina porostů již byla přihnojena dusíkem. Pod ozimou pšenicí jsme před zimou zjistili většinou dobrou zásobu minerálního dusíku v půdě, přičemž největší hodnoty jsme zjistili po dobrých předplodinách jako hrách, mák, jetel, brambory, cukrovka a ozimá řepka a po organickém hnojení. Během zimy se část nitrátového dusíku vyplavila z ornice do spodních vrstev půdy. Vzhledem ke značným rozdílům v zásobě Nmin v půdě je třeba při určení jarní dávky dusíku k ozimým obilninám a jařinám vycházet z rozboru půdních vzorků odebraných do hloubky 0,6 m.

Celý článek Ing. Pavla Růžka a kol. si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Hnojení ozimů - web 230303
Kategorie aktuality, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 243