Webináře k dotacím, únor–březen 2023

Zveme Vás na webináře „Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky jsou zaměřeny na pravidla pro dotace od roku 2023, a to i z hlediska jejich provázanosti s požadavky na hnojení, evidence a bilance, udržování půdní úrodnosti, ochranu vody a ovzduší apod.

Pozvánka s odkazem na přihlášení je ke stažení zde nebo k prohlédnutí níže (bez funkčních odkazů na přihlášení). K dispozici bylo celkem 12 termínů (únor: 14., 16., 21., 23., 28.; březen: 2., 7., 9., 14., 16., 21., 23.).  Akci, která je určena pro všechny zájemce, pořádá ZS ČR v rámci Programu rozvoje venkova.

Pozvánka na webinář Udržitelné hospodaření se živinami a OL - odkazy k registraci
Kategorie akce, legislativa.
Počet zobrazení: 498