Aktualizovaná metodika „Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě“ (2022)

Upozorňujeme na drobnou opravu v textu metodiky, omlouváme se za chybu. V tabulce na straně 63 byl u položek „Složiště – komposty“ a „Složiště – separát digestátu“ u „Evidence skladu“ opraven výraz „ne“ na „skladová karta“.
Podle zákona č. 156/1998Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů je vyžadována povinnost vedení skladové evidence u veškerých hnojiv.

Současně jsme aktualizovali i tabulku na str. 49, neboť při novelizaci vyhlášky č. 377/2013 Sb. byly upraveny některé hodnoty v příloze č. 3 (tabulka A).

Aktualizovanou verzi metodiky (2. 8. 2022) si můžete stáhnout zde.

 

 

Kategorie metodiky.
Počet zobrazení: 746