Informace o akcích uspořádaných v rámci projektu SMARTprotect

Dne 16. června 2022 proběhly v areálu VÚRV dvě akce pořádané v rámci projektu SMARTprotect. Šlo o seminář a následný workshop se zaměřením na SMART technologie v integrované ochraně zelenin. Akcí se osobně nebo online zúčastnilo přes 25 zájemců z řad odborné veřejnosti, zemědělských poradců a zástupců kontrolních orgánů.

Na dopoledním semináři byli účastníci detailně seznámeni se základy IPM, možnostmi detekce chorob plodin v laboratoři, se senzorickou detekcí chorob v zeleninách v praxi. Díky online připojení Ing. Lukáše mohli všichni v přímém přenosu vidět práci s dronem a senzorickou analýzu na poli s česnekem. V neposlední řadě se účastníci semináře seznámili s interaktivní platformou chytrých technologií. Na ní si mohou uživatelé bezplatně vyhledat vhodné „chytré“ řešení pro jejich situaci a získat přehled o širokých možnostech použití technik v reálných podmínkách.

V odpolední části se účastníci podívali do laboratoří, kde jim byly představeny různé laboratorní techniky pro detekci chorob. Poté se přesunuli k autonomní feromonové pasti, kterou lze využít na monitoring škůdců (nejen) na zeleninách a pomocí kapesního spektrofotometru si zkoušeli měřit barevné spektrum napadených a zdravých listů rajčat a tuřínů. Závěrem akce si všichni přítomní vyzkoušeli rychlou detekci chorob pomocí imunostripů, která je vhodná pro polní či skleníkové použití a v krátkém čase prokáže přítomnost/nepřítomnost choroby na plodině.

Kategorie akce, aktuality.