Na „Polním dnu“ v Ruzyni byl vyhodnocen průběh jarní vegetace

Dne 22. června 2022 se v Praze-Ruzyni konal „Polní den VÚRV„, na kterém byl zhodnocen průběh jarní vegetace ozimů a jařin, včetně rizik nízkých výnosů v důsledku sucha. V názorných polních pokusech byli účastníci polního dne seznámeni s odolností (tolerancí) odrůd obilnin k virózám, fuzariózám, rzi plevové a chorobám pat stébel, reakcí odrůd ozimé pšenice na různou intenzitu zpracování půdy, hnojení a ochrany rostlin, různými systémy založení porostů (intercropping – společný výsev dvou odrůd pšenice, obilnina s luskovinou atd.), se stavem porostu ozimé pšenice po různém hnojení dusíkem a při různé dostupnosti vody v půdě, kolekcemi genových zdrojů obilnin atd. Více najdete v prezentaci.

Někteří účastníci přivezli s sebou fotografie poškozených porostů polních plodin od krup po bouřkách v minulém týdnu, nejvíce z Kolínska a Kutnohorska:

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 169