„Den otevřených dveří VÚRV“ se vydařil

V úterý 31. května 2022 uspořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni „Den otevřených dveří“. Celkem nás navštívilo přes 450 dětí se svými učiteli, a to z 12 základních a mateřských škol. Kromě toho se přišli podívat i aktivní senioři a mnoho dalších zájemců. Účastníci si měli možnost prohlédnout laboratoře, skleníky, genovou banku, výstavku škodlivých organizmů i expozice zaměřené na význam hmyzu v agroekosystémech. Celkem bylo připraveno 19 stanovišť. Samostatně byla připravena expozice zemědělské techniky a využití dronů v zemědělství.

    

 

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 161