Prohlídka dlouhodobých pokusů na trvalých travních porostech VS Liberec, 2.–3. 6. 2022

Na dny 2. a 3. června 2022 připravili pracovníci Výzkumné stanice v Liberci pro pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky přednášku a následnou prohlídku dlouhodobých experimentů na trvalých travních porostech na lokalitách Hrabětice, Pralouka a Betlém. Akce je zaměřena na různé způsoby obhospodařování (seč, pastva a mulčování) a jejich vliv na obsahy dostupných živin v půdě, kvalitu rostlinné biomasy a diverzitu trvalých travních porostů v horských a podhorských oblastech.

Kategorie akce.
Počet zobrazení: 189