BioBlitz – mapování invazních druhů v přírodě, 20.–22. 5. 2022

Již tento pátek odstartuje v České republice akce BioBlitz, kdy se může veřejnost zapojit do mapování invazních druhů živočichů a rostlin. Pomoci vědě může kdokoli, kdo od 20. do 22. května narazí v přírodě na jeden ze dvaceti nepůvodních druhů a informace o jeho výskytu zachytí na mobilní telefon a předá dál. V České republice je hlavním koordinátorem aktivity Výzkumný ústav rostlinné výroby a Botanický ústav AV ČR.

Pátrání je zaměřeno na tyto druhy (podrobnosti a fotografie si můžete prohlédnout zde):

Bezobratlí – suchozemští

● hlemýždík kropenatý (Cornu aspersum)
● kněžice mramorovaná (Halyomorpha halys)
● plzák španělský (Arion lusitanicus)
● slunéčko východní (Harmonia axyridis)
● voskovka zavlečená (Metcalfa pruinosa)
● zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis)

Bezobratlí – vodní

● rak červený (Procambarus clarkii)
● rak mramorovaný (Procambarus fallax f. virginalis)
● rak pruhovaný (Faxonius limosus)
● rak signální (Pacifastacus leniusculus)

Obratlovci

● husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
● mýval severní (Procyon lotor)
● nutrie říční (Myocastor coypu)
● želva nádherná (Trachemys scripta)

Rostliny

● ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia)
● bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
● dub červený (Quercus rubra)
● komule Davidova (Buddleja davidii)
● lupina mnoholistá/ vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus)
● mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium)
● netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)
● pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
● starček úzkolistý (Senecio inaequidens)
● třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata)

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde (s funkčními odkazy) nebo prohlédnout níže.

18052022_TZ_ BioBlitz
Kategorie akce, média.
Počet zobrazení: 294