Organická hnojiva ke zlepšení retenčních vlastností půdy

Kvůli měnícímu se klimatu, vyšším teplotám, častějším výskytům period sucha a delších období beze srážek se voda stává i v našich zeměpisných šířkách čím dál tím důležitější surovinou. Výkyvy počasí jsou přitom nepravidelné a v posledních letech jsou považovány za jasný signál změny klimatu. Na tuto změnu se musíme naučit adaptovat a ovocnářství není výjimkou. Použití organického hnojení je jednou z možností, jak snížit negativní dopady klimatické změny na výsadby ovocných dřevin. Mimo tradičního použití statkových hnojiv v zemědělství v podobě hnoje jsou pozitivně hodnocena organická hnojiva, jako Hydrokompost.
Zajímavý článek pracovníků VÚRV, v.v.i. byl publikován v časopise Zahradnictví 3/2022.

Celý článek naleznete zde

Kategorie aktuality, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 226