Přihnojení řepky dusíkem na začátku jara

Někteří farmáři v teplejších oblastech již začali uvažovat o regeneračním přihnojení řepky. Jak vyplývá z informačních portálů Intersucho.cz a Agrorisk.cz, současné půdní podmínky téměř v celé republice nejsou vhodné pro přihnojení ozimů dusíkem a ani v příštím týdnu se nezlepší. Relativní nasycení půdního profilu vodou do 40 cm je sice nižší než v loňském roce, ale i tak se pohybuje  od 60 do 100 % (nejnižší v severozápadních Čechách) a při vyšším nasycení je velké riziko poškození půdy přejezdem techniky a ztrát dusíku povrchovým smyvem a u slabších porostů také vyplavením. Vzhledem k nízké teplotě půdy nebudou rostliny řepky na většině území v příštím týdnu schopné přijímat živiny včetně nitrátového dusíku, který je vhledem ke své pohyblivosti v půdním profilu nejčastějším zdrojem výživy rostlin po aplikaci dusíkatých hnojiv. Také podmínky pro přihnojení močovinou nebudou v příštím týdnu vhodné…

Celý článek autorů z VÚRV, v.v.i. (Ing. Růžek a kol.) najdete zde.

Kategorie aktuality, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 222