Metodika „Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě“ (2021)

Nová metodika, do které byly zapracovány výsledky průzkumu v praxi i změny v legislativě hnojiv v roce 2021.

Finální verze metodiky předané k tisku (7. 12. 2021):

V případě zájmu Vám metodiku vytištěnou ve formě brožury A5 rádi zašleme (poradenstvi@nullvurv.cz).

Kategorie aktuality, metodiky.