Ohlédnutí za seminářem „Možnosti pěstování a využití prosa a čiroku v České republice“

Dne 3. listopadu 2021 se ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby konal odborný seminář pro zemědělskou praxi zaměřený na pěstování čiroku a prosa. Semináře se zúčastnilo přes 30 účastníků jak ze zemědělské praxe, tak i z Ministerstva zemědělství ČR a také ze zemědělského tisku. Seminář reagoval na nutnost vyrovnat se s probíhající změnou klimatu i podmínkami Zelené dohody EU.

Projekt EU Great Life na tyto potřeby reaguje a navrhuje k běžně pěstovaným plodinám alternativu v podobě pěstování prosa a čiroku. Hlavní myšlenkou projektu Great Life je propojení všech podstatných sektorů – zapojení celého řetězce, tedy zemědělské veřejnosti, zpracovatelů a výrobců nových a zajímavých potravin a konečně vytvoření celé komunity, která má zájem změnit současné podmínky a pomoci zmírnit dopady změny klimatu.

Proso i čirok navíc patří mezi bezlepkové plodiny, jejichž pěstování může být do budoucna zajímavé i z hlediska požadavků stále větší části společnosti na bezlepkové potraviny, ať již z hlediska nutnosti dodržovat bezlepkovou dietu nebo i z jiných osobních důvodů. Kromě toho jde o plodiny dobře snášející sucho, které se ve stále častějších suchých a teplých letech stávají zajímavými.

Po úvodním slovu Dr. Čermáka byly v první části semináře prezentovány Ing. Mühlbachovou výsledky pěstování prosa a čiroku ve VÚRV, v.v.i. v roce 2021. Pro pěstování byly vybrány odrůdy Unikum pro proso a odrůda čiroku Ruzrok, která byla vyšlechtěna ve VÚRV, v.v.i. Rok 2021 byl atypický svým průběhem, kdy po chladném jaru následovalo deštivější léto, které oproti minulým letům opozdilo sklizeň hlavních plodin o několik týdnů. I přes ne zcela příznivé podmínky se v ekologickém režimu podařilo ve VÚRV, v.v.i. dosáhnout výnosu 2,4 t/ha u prosa a 4,8 t/ha u čiroku.

Čirok Ruzrok se v těchto podmínkách projevil jako velmi vhodná plodina. Široké možnosti pěstování čiroku a jeho mnohonásobného využití od pěstování například jako meziplodiny, na siláž až po potravinářské využití představil Ing. Hermuth. Odrůda čiroku Ruzrok je zajímavá i pro zahraničí, kde jejím výhradním distributorem bude italská společnost Padana Sementi.

Ing. Janovská představila proso jako plodinu, která se v minulosti běžně pěstovala i na území současné České republiky a objasnila problematiku genetických zdrojů prosa. Ve VÚRV, v.v.i. byla Ing. Janovskou vyšlechtěna pro podmínky České republiky odrůda Rubikon, která se vyznačuje krátkou vegetační dobou, je odolná proti suchu a dosahuje dobrých výnosů. Dnes se proso v ČR pěstuje na cca 4 000 ha. V sušších oblastech by proso mohlo být do budoucna možnou alternativou i díky jeho dobrým nutričním vlastnostem.

Dalšími účastníky semináře byli zástupci SEED SERVICE, z nichž Ing. Podrábský, který nastínil problematiku množení osiv čiroku a prosa v České republice a Ing. Trávníček ze společnosti PRO-BIO, který podrobně rozvedl především problematiku zpracování zrna odrůdy čiroku Ruzrok, kde je pro potravinářské účely nutné odslupkování zrna.

Na semináři se rozvinula diskuze týkající se potřeb zemědělské veřejnosti reagovat na nové výzvy vyplývající z potřeb EU transformovat se na novou ekonomiku, která by měla dosáhnout neutrality emisí CO2 do roku 2050.

Současně byly na semináři představeny i některé výrobky z čiroku a prosa – křupky, pukance a také čirokový koláč, které byly účastníkům semináře nabídnuty k ochutnání. K ochutnání byla nabídnuta také čiroková piva Glee, Antonio a Herbee z pivovaru Clock, se kterým VÚRV, v.v.i. spolupracuje.

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 306