Zájem o expozici VÚRV na Noci vědců 2021

V pátek 24. září 2021 se uskutečnila v Národním zemědělském muzeu Praha, podobně jako na jiných místech České republiky, „Noc vědců“. Letošním tématem byl čas.
Mezi 14 výzkumnými ústavy a institucemi z resortu zemědělství představili svoji práci i naši kolegové. Na sedmi interaktivních stanovištích se návštěvníci mohli dozvědět, jak se změnila naše krajina při porovnání historických map, leteckých snímků a využití satelitních senzorů, co se děje se semeny v půdě s přibývajícím časem, jak se proměňuje réva vinná během roku a i mnoha let, proč má smysl uchovávat semena a k čemu jsou nám dobré staré odrůdy a planí předci zemědělských plodin, kam se ubírá šlechtění zeleniny v ekologickém zemědělství, co je to chytré zemědělství, jaký je rozdíl mezi plísní a houbou. Návštěvníci mohli pozorovat kultury hub pěstované na agarových živných médiích pouhým okem i pomocí stereomikroskopu, vyzkoušet si pipetování roztoků, jemnou práci pod stereomikroskopem nebo prověřit si svou znalost semen známých i méně známých plodin. Pro děti byly připraveny hry a soutěže.
Záznamy přednášek, které si připravili naši pracovníci, jsou k dispozici zde:
• Ing. Vojtěch Holubec, CSc. „Banky a bankovnictví u zemědělských rostlin
• Ing. Jan Lukáš, Ph.D. „Proměna zemědělské krajiny v čase z pohledu dálkového průzkumu Země
• doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. „Šlechtění: Od výběrů po nové genové techniky
• RNDr. David Novotný, Ph.D. „Jak uchovávat živé mikroorganismy

Akce se zúčastnily týmy Genová banka, Molekulární genetika, Ekologie a diagnostika houbových patogenů, Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech, Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně
Noc vědců je jeden večer v roce, ve kterém se po celé republice otevírají stovky vědeckých institucí, aby návštěvníkům přiblížily vědu a práci výzkumníků. V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. Letošní rok se jí zúčastnilo 47 organizátorů na 237 místech v 42 městech České republiky.

Více na www.nocvedcu.cz, www.nzm.cz.

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 161